Hjemmeservice

Alm. hjemmeservice
Ring tlf. 51 26 79 34 for at få et tilbud.
Siden 2011 har det været muligt at få et skattemæssigt servicefradrag for lønudgifter til hjælp i hjemmet på 15.000,- kr. årligt pr. person.
Ved transport ud over bygrænsen, vil der blive pålagt et kørselstillæg efter statens takster.
Dog ikke i forbindelse med frit valgs ordningen.

Hovedrengøring
Ring tlf. 51 26 79 34 for at få et tilbud. Vi kommer gerne ud og kigger.

Find os

Bygnaf 2A . 6100 Haderslev
Tlf. 5126 7934 . Mail: mette@gramberg.dk

Brochure

Du kan her downloade

vores brochure - klik her