Min faglige baggrund har jeg fra mere end 20 års erfaring fra hjemmeplejen, plejehjem og sygehusvæsenet.

Jeg blev uddannet til social og sundhedshjælper i 1990, hvorefter jeg arbejdede i hjemmeplejen.

I 1996 blev jeg færdiguddannet som social og sundhedsassistent, hvorefter jeg arbejdede på et plejehjem. Bl.a som vejleder hvor jeg underviste social og sundhedshjælperelever i den grundlæggende pleje, og var ansvarlig for undervisningen af bl.a medicinadministration, injektion, sårpleje mv. af social og sundhedsassistent elever. De sidste år var jeg ansvarshavende med ansvar for vagtplan, deltog i ansættelsessamtaler, medarbejderudviklingssamtaler osv.

I 2002 blev jeg uddannet som sygeplejerske.

Frem til 2007 arbejdede jeg bl.a på et apopleksiafsnit, hvorefter jeg blev ansat i MVA – (medicinsk visitations afsnit) på Kolding sygehus, hvilket var medvirkende årsag til at jeg fik et bredt kendskab af medicinske sygdomme, da alle patienter blev indlagt på MVA for gennemgang og stillingtagen til videre forløb.

Et ansættelses forløb hvor jeg udviklede mig meget, og blev tryg ved at håndtere akutte situationer, have fokus på både fysiske samt psykiske symptomer, og ikke mindst at kunne samarbejde med flere faggrupper på en gang og bruge de rigtige ressourcer.

I 2006 valgte jeg at blive selvstændig.

Jeg valgte at søge ind på frit valgs området i Haderslev kommune, og blev godkendt som den første leverandør i 2007.

Efterfølgende sagde jeg min stilling som sygeplejerske op, og begyndte fuldtids med rengøring hos både private, og borgere der valgte privatleverandør.

I dag benytter mere end 1500 borgere i Haderslev kommune denne mulighed.

De kan læse mere om fritvalgsordningen under punktet ”Frit valg”